Villkor och policys

Här är de allmänna avtalsvillkor som gäller hos oss på Gustavsbergs Trafikutbildningar. I syfte att undvika eventuella missförstånd förtydligar vi våra skyldigheter gentemot dig som elev, samt dina skyldigheter gentemot oss.

Gustavsbergs Trafikutbildningar AB drivs som ett aktiebolag sedan 2011. Vi är godkända för F-skatt. Vi erbjuder körkortsutbildning för personbil och moped, riskutbildningar och introduktionsutbildningar.

Vi tillämpar Sveriges Trafikutbildares Riksförbunds (STR) policys och praxis gällande avbokningsregler, reklamation- och återbetalning.
Läs mer om STR:s policys och praxis här.

 

   Hos oss får du:

 • en individuellt anpasssad utbildningsplan
 • alltid köra med utbildade trafiklärare
 • utbildning i riskfyllda moment
 • göra en utbildningskontroll inför körprov
 • möjlighet till teoriutbildning och riskutbildning

   Du förväntas att:

 • passa dina bokade körtider
 • meddela oss vid försening
 • betala bokad lektion i förskott eller i samband med körning
 • följa STR:s praxis för avbokning av lektion

Återbetalning och avbokning:

 • Inbokad körlektion ska avbokas senast dagen före, senast kl. 13.00 för att inte bli debiterad.
 • Inbokad kurs (Introduktionsutbildning, Riskutbildning del 1 eller Riskutbildning del 2) ska avbokas senast 3 dagar innan kursstart för att inte bli debiterad.
 • Vid avbokning på grund av sjukdom ska sjukintyg visas senast en vecka efter avbokad tid för att slippa debitering.
 • Vid sen avbokning eller om sjukintyg inte visas i tid debiteras lektionen via elevens saldo, om saldo ej finns skickas en faktura med tillkommande fakturaavgift.
 • Förskottsbetalade paket kan återbetalas mot en administrativ avgift på 10% av det kvarstående beloppet. Observera att förskottsbetalade paket är giltiga i två år, efter det görs paketen om till ett saldo och du får då betala körlektioner till fullpris eller betala in mellanskillnaden till ett nytt paketpris. Paket som legat över två år återbetalas ej.

 

Utdrag ur STR:s praxis för avbeställning av lektion:
”Vid avbeställning av enstaka körlektion har trafikskolan inte rätt till ersättning om avbeställningen sker senast klockan 13:00 dagen innan lektionstid. Vid senare avbeställning har trafikskolan rätt till ersättning för arbete som måste utföras trots avbeställningen, samt förlust på grund av att trafikskolan har underlåtit att ta på sig annan utbildning eller på annat sätt inrättat sig.”
”Trafikskolan har inte rätt till ersättning enligt första stycket om avbeställningen grundas på egen eller närståendes akuta sjukdom, närståendes dödsfall eller annan händelse, som eleven inte rimligen kunnat förutse och det inte är rimligt att kräva att eleven ändå genomför lektionen. Eleven ska på trafikskolans begäran styrka åberopat studiehinder med intyg eller på annat godtagbart sätt.” För mer information:
www.str.se

 

Avtalsvillkor – Gustavsbergs Trafikutbildningar AB

§1 Acceptera avtalsvillkor 
Genom att skriva in dig på Gustavsbergs Trafikutbildningar AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

§2 Minderårig 
Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt.

§3 Personligt konto via Elevcentralen 
Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för skydda detta.
Gustavsbergs Trafikutbildningar AB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Elevcentralen och dess tjänster under hela din utbildning.
Gustavsbergs Trafikutbildningar AB förbehåller sig rätten att stänga ner kontot vid missbruk av tjänsten.

§4 Dina personuppgifter 
Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter skyddas av PUL. Vi kommer aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part. All data hanteras på en säker server som driftas av STR Service AB i Landskrona. Var noga med att alltid informera oss om du byter adress, telefonnummer och e-post för vår kontakt med er.

§5 Priser och betalning
Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång. För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra rabatterade paket krävs förskottsbetalning. Priserna i ett rabatterat paketgäller i två (2) år från betalningsdatum och berörs då ej av eventuella prisändringar. Efter kl.18.00 vardagar samt helger tillkommer kvälls/helgstillägg enligt gällande prislista. Vi tar emot betalningar via E-handel, bankgiro, bankkort och kontant.

§6 Fakturering
Gustavsbergs Trafikutbildningar AB tillämpar fakturabetalning för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället. Fakturan skickas till den adress som kunden uppgivit vid inskrivningen. Vi fakturering debiteras kunden faktureringsavgift enligt gällande prislista. Det är upp till kunden, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer på grund av felaktiga adressuppgifter debiteras kunden. Betalningsvillkor är 20 dagar.

§7 Avbokningsregler 
Vid avbokning, avbeställning med mera tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning, se www.str.se. Därvid gäller att trafikskolan i enlighet med det som sägs i §3 och §4 (i STR:s praxis) har rätt att ta ut en administrationskostnad om tio procent av kursavgiften.

§8 Alkolåsanvändning 
Gustavsbergs Trafikutbildningar AB:s samtliga fordon är utrustade med alkolås. Kunden måste på uppmaning vid körlektion göra ett godkänt utandningsprov. Vid ej godkänt utandningsprov genomförs ej körlektionen, men debiteras kunden.

§9 Upphovsrätt och nyttjanderätt 
Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.

§10 Friskrivning från ansvar 
Gustavsbergs Trafikutbildningar AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgivit rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.

§11 Ändringar av dessa avtalsvillkor 
Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på Elevcentralen. Ett godkännande av avtalsvillkoren via Elevcentralen, anses att kunden accepterat avtalet.

§12 Vid eventuell tvist 
Gustavsbergs Trafikutbildningar AB kommer göra allt för att du som kund ska bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta ska du som kund i första hand vända sig till skolchefen på Gustavsbergs Trafikutbildningar AB. I annat fall skadu som kund vända dig till STR:s Reklamationsnämnd