Aktuella kursdatum

Handledarutbildning

Ska du övningsköra privat ska både du och handledaren gå en introduktionsutbildning (handledarutbildning).
När ni gått kursen registreras ert deltagande hos Transportstyrelsen och gäller i fem år från den dag utbildningen genomfördes, både för handledaren och för eleven.
Elev och handledare behöver inte gå kursen vid samma tillfälle.

Utbildningen sker i grupp och pågår under 3,5 timmar i lektionssal inklusive rast med fika.

Transportstyrelsens föreskrifter:
- Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att gå kursen.
- Både elev och handledare ska kunna legitimera sig vid kurstillfället.
- Kurstiden skall vara minst 180 min exkl. raster.
- Kursen är giltig i 5 år.

Introduktionsutbildning / Handledarutbildning

500 kr

Riskutbildning 1

Den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort är sedan den 1 april 2009 utökad med en del om alkohol, droger och trötthet.

När du gör ditt kunskapsprov och körprov måste du ha gjort riskutbildningen båda delar och giltighetstiden (5 år) får inte ha gått ut.
Detta gäller även för dig som har haft körkort tidigare och som ska göra ett nytt förarprov.

Risk 1 handlar om alkohol och droger, trötthet i trafiken och andra riskfyllda beteenden och faktorer som kan påverka körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas. För att bli godkänd ska du delta aktivt under kursen.

Utbildningen är obligatorisk och pågår under 3,5 timmar i lektionssal inklusive rast med fika.

Transportstyrelsens föreskrifter:
- Eleven ska kunna legitimera sig vid kurstillfället.
- Kurstiden skall vara minst 180 min exkl. raster.
- Kursen är giltig i 5 år.

Riskutbildning 2 (halkbana)

Den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort är sedan den 1 april 2009 utökad med en del om alkohol, droger och trötthet.

När du gör ditt kunskapsprov och körprov måste du ha gjort riskutbildningens båda delar och giltighetstiden (5 år) får inte ha gått ut.
Detta gäller även för dig som har haft körkort tidigare och som ska göra ett nytt förarprov.

Del 2 genomförs på en trafikövningsplats (halkbana) och gör dig medveten om olika risker i samband med att köra på exempelvis halt underlag.

Vi rekommenderar att göra risk 2 i slutet av din utbildning. Det beror på att det ställs höga krav när det gäller bland annat bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer. Dessutom måste du kunna manövrera bilen på ett säkert sätt.

Utbildningen är obligatorisk och pågår under en heldag inklusive transport till Gillinge trafikövningsplats.

Transportstyrelsens föreskrifter:
- Eleven ska kunna legitimera sig vid kurstillfället.
- Kurstiden skall vara minst 180 min exkl. raster.
- Kursen är giltig i 5 år.

Riskutbildning 2

2 390 kr

Teorikurs

Teorikurser och teorilektioner köps för närvarande hos oss på trafikskolan. Köper du teorikursen (4x2 timmar), får du gå obegränsat antal gånger tills du tagit ditt körkort eller max 1 år.

Kommande kurs:

Teorilektion 1: 13/9
Baskunskaper
Teorilektion 2: 15/9
Tätort och landsväg
Teorilektion 3: 20/9
Parkering, besiktning och försäkring
Teorilektion 4: 22/9
Last och miljö

Samtliga tillfällen är kl. 17.30-19.30

 

Kommande kurs:

Teorilektion 1: 1/11 kl. 10.00-12.00
Baskunskaper
Teorilektion 2: 1/11 kl. 13.00-15.00
Tätort och landsväg

Teorilektion 3: 2/11 kl. 10.00-12.00
Parkering, besiktning och försäkring
Teorilektion 4: 2/11 kl. 13.00-15.00
Last och miljö

 

Fler kurser kommer så småningom!

Vill du stå på kö för nästkommande kurs?

Kontakta oss på tel: 08-570 105 00 eller via mejl: info@gtuab.se

Teorikurs

4x2 timmar lärarledda tillfällen i grupp.

1 700 kr

Teorilektion

2 timmar lärarlett tillfälle i grupp.

500 kr