• Riskutbildning del 1&2

  Den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort är sedan den 1 april 2009 utökad med en del om alkohol, droger och trötthet. Riskutbildningen omfattar nu två delar:

  • Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
  • Del 2 motsvarar den gamla riskutbildningen (halkbanan) och handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

  När du gör ditt kunskapsprov och körprov måste du ha gjort riskutbildningens båda delar och giltighetstiden ( 5 år) får inte ha gått ut. Detta gäller även för dig som har haft ett körkort tidigare och ska göra ett nytt förarprov.

   

   

  Du ska kunna legitimera dig vid kurstillfället och för att bli godkänd skall du delta aktivt under kursen.

   

  Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska kurstiden vara minst 180 min exkl. raster.

   

  Våra kurstillfällen ser du på startsidan och anmälan görs på telefon eller till vår mejl.

   

  Tel: 08-570 105 00.   Mejl: info@gtuab.se

   

   

  Hur går det till?

   

  Del 1/Risk 1:an

   

  Del 1 ger dig kunskap om och insikt i hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Under utbildningen får du t.ex. delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

   

   

  Del 2/Risk 2:an

   

  Del 2 gör dig medveten om olika  risker i samband med att köra på exempelvis halt underlag. Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och fordonets begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och väglaget.  Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.
  Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter att klara svårigheter. Del 2 genomförs på en trafikövningsplats (det som ofta kallas för halkbana).
  Vi tycker det är bra om du är i slutskedet av din förarutbildning när du gör del 2. Det beror på att det ställs höga krav när det gäller bland annat bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer. Dessutom måste du kunna manövrera bilen på ett säkert sätt.

   

  Nu utför även vi på trafikskolan utbildningen för riskutbildning del 2.

  För mer info, ta kontakt med oss via telefon eller mejl.

  Våra utbildningstillfällen ser du via vår E-handel under kurser.

   

  Introduktionsutbildning (handledarkurs) >>>