• AM-utbildning, 2018

  …………………………………

   

  Mopedkurs 23 2018:
  Fullbokad!

  Teorilektion 1+2: 3/10 kl. 16.00-20.00
  Teorilektion 3+4:10/10 kl. 16.00-20.00

   

  Mopedkurs 24 2018:

  Teorilektion 1: 9/10 kl. 17.30-19.30
  Teorilektion 2: 11/10 kl. 17.30-19.30
  Teorilektion 3: 15/10 kl. 17.30-19.30
  Teorilektion 4: 16/10 kl. 17.30-19.30

   

  Mopedkurs 25 2018:

  Teorilektion 1+2: 17/10 kl. 16.00-20.00
  Teorilektion 3: 22/10 kl. 17.30-19.30
  Teorilektion 4: 23/10 kl. 17.30-19.30

   

  Mopedkurs 26 2018:
  Årets sista utbildning!

  Teorilektion 1+2: 24/10 kl. 16.00-20.00
  Teorilektion 3: 29/10 kl. 10.00-12.00
  Teorilektion 4: 29/10 kl. 13.00-15.00

   

  OBS. Det är även två körningar som ska utföras.
  En manöverbana samt en körning i trafik. Dessa bokas separat. 

   

   

  För mer info ang. kurser samt anmälan, vänligen kontakta oss!

   

  …………………………………